Trans*Frontall – festival kulture, aktivizma, zdravlja i politika trans* zajednice

U Beogradu je, 9. i 10. maja 2015. godine, održan Trans*Frontall – festival kulture, aktivizma, zdravlja i politika trans* zajednice. Ovo je prva manifestacija ovog tipa u Srbiji, i prva koja je otvorila prostor trans* osobama da progovore o sebi, izazovima sa kojima se svakodnevno susreću, kao i da predstave lepotu i šarenolikost kulture svoje zajednice. Sami pripadnici/ce trans* zajednice su po prvi put bili i organizatori, i publika i učesnici jedne manifestacije.

 

U okviru dva dana festivala, posetioci/teljke su mogli da prate i učestvuju u različitim programima. Niz tribina, debata i bogat kulturni program imali su za cilj da u pravom svetlu prikažu sve ono što je lepo, ali i izazove sa kojima se trans* osobe suočavaja na svakodnevnom nivou. Teme tribina i debata su bile najrazličitije. Ugledni stručnjaci/kinje u oblastima politike, zdravstva, aktivizma, kulture, antropologije, prava govorili su o problemima na koje se nailazi u različitim oblastima kada je trans* zajednica u pitanju, kao i o zakonima kojima se (ne)regulišu pitanja trans* osoba. Posebnost ovim tribinama i debatama dali/e su sami/e pripadnici/ce trans* zajednice. Po prvi put, trans* osobe su imale priliku da direktno učestvuju u ovako bitnim raspravama, govorile su iz ličnog iskustva, i glasno komunicirale sva ona pitanja na koja su odgovori od vitalnog značaja za svakog/u pojedinca/ku, pripadnika/ce trans* zajednice.

U toku trajanja festivala posetioci/teljke su mogli da vide, osete i učestvuju i u kulturnom programu. Za sve vreme trajanja festivala, bila je postavljena izložba fotografija četvoro mladih umetnika/ca iz Beograda pod nazivom „Jedan dan trans* života“. Izložba je osmišljena tako da prikaže realnost trans* osoba, oslika njihove želje, stremljenja i viđenja društva i sveta u kom žive. Fotografije simbolizuju subjektivni doživljaj svakodnevice i realnih izazova sa kojima se pripadnici/ce trans* zajednice u Srbiji susreću. Takođe, mladi umetnici/ce su stvarali radove inspirisane temom i atmosferom festivala.

Večernji program bio je osmišljen tako da, nakon ozbiljih tema i diskusija, posetioci/teljke i učesnici/e dnevnih programa mogu da se opuste i zabave. Naime, trans* osobe su same pripremile i realizovale zabavni deo festivala pod nazivom „Trans* kabare“. U ovom segmentu, trans* osobe su imale priliku da sebe i svoje strepnje, ljubavi, osećanja, sve ono što ih čini srećnim ili tužnim, prikažu kroz pesmu i javni nastup. Naboj energije, pasioniranosti, životnosti, smeha i tužnih osećanja, sve je ono kroz šta je prošao svako ko je posmatrao nastupe trans* osoba. I premda su trans* osobe bile u fokusu kada su ovi nastupi u pitanju, nenamerno, sbog svega što što trans* predstavlja, posetioci/teljke su kroz sva ova osećanja postali/e bitan deo celokupnog događaja. Razmena energija je učinila da svi/e prisutni/e postanu na trenutak trans* i osete šta biti trans* u biti predstavlja.

Egal porodica teži da ovaj festival postane tradicija, oaza koja će nastaviti da postoji dugi niz godina. Priprema i realizacija ovakvog događaja predstavlja pravi izazov u trenutnoj političkoj atmosferi i odnosu društva prema svim različitostima. Meseci napornog rada i uloženog truda su se višestruko isplatili – Egal je uspeo u ideji da makar na dva dana postigne da Jednaki. Svi. Svuda. postane realnost. Nadamo se da će ovakva manifestacija, između ostalih, u budućnosti stvoriti klimu u kojoj će Jednaki. Svi. Svuda. biti trajna i održiva realnost.